Vystupování v Doksech

23.06.2022

Od dubna do června jsme jezdili pravidelně vystupovat na Poslův Mlýn pro děti, které absolvovaly v tomto rekreačním zařízení školu v přírodě organizovanou "Bezva partou". Vystupování je pro naši činnost velice důležité, tanečníci si vyzkouší zatančit na veřejnosti, zažijí různé reakce publika, fixují si choreografie, seznámí veřejnost s obsahem naší činnosti a v neposlední řadě získá skupina další finance.

Jak už jsme zmiňovali, vystupovaly tanečnice v Doksech celkem šestkrát a to v těchto termínech.

Termíny: 28. dubna, 5., 12. a 19. května, 16. a 23. června

Pro dopravu na místo nám vždy stačily dva automobily. Až na dvě výjimky se o dopravení tanečníků postarala rodina Vítova. Z České Lípy se obvykle odjíždělo okolo šesté hodiny, návrat byl podle situace, ale většinou do devíti hodin.

Doprava a obsah vystoupení se neměnily. Co se však rapidně měnilo bylo publikum. Počty se pohybovaly od 150 do 500 dětí, i věkové složení bylo pokaždé trochu odlišné. Mimo choreografií a ukázek Line Dance probíhala vždy i výuka jednoduchého tance. Myslíme si, že tato vystoupení byla pro tanečníky zajímavou zkušeností. Pro diváky pak bylo naše pásmo výborným seznámením s country tancem a Line Dance.