Akademie ZŠ Sever

21.06.2022

Po dvou letech se opět na ZŠ Sever pořádala malá školní akademie. Jejím cílem je ukázat rodičům výsledky zájmové činnosti, která probíhá na škole. Protože naše taneční skupina na Severu pracuje již 32 let a za ta léta prošly našimi řadami stovky dětí z této školy, považujeme za užitečné představit naše současné tanečníky na této malé školní akademii. 

Ve škole jsme se sešli v 16 hodin, abychom se za 30 minut připravili na naše vystoupení. Program malé školní akademie byl sestaven následovně.
Program akademie:
16:30 - 16:45 vystoupení školního sboru
16:45 - 16:50 hra na zobcovou flétnu
16:50 - 17:00 vystoupení tanečního kroužku
17:00 - 17:15 vystoupení školního sboru
Po mnoha vystoupeních, která jsme absolvovali od dubna do června, pro nás nebyl problém zatančit choreografie v jednom pásmu. To jsme sestavili z ukázek Line Dance a soutěžních choreografií, kterými jsme se prezentovali na MČR v Praze. Pásmo jsme sestavili následovně.
Program našeho pásma:
1. moderní country
2. ukázka Starter tance
3. ukázka Novice tance
4. Line Dance choreografie

Je pravda, že tančit na dlažbě v hale, není pro naše děvčata zrovna ideální, ale občas se prostě musíme přizpůsobit. O co hůř se nám tančilo, o to více jsme si vychutnali zpěv školního sboru. Akustika je totiž v hale podstatně lepší než taneční prostor.