Den otevřených dveří

26.03.2022

26. března se po dlouhé době otevřely dveře ZŠ Sever v České Lípě. Vzhledem k tomu, že na této škole již od roku 1990 trénuje naše taneční skupina, jsme se pochopitelně rozhodli této akce zúčastnit. Pozvali jsme širokou veřejnost na náš trénink skupinových choreografií i Line Dance.

Tanečníci se dostavili k tělocvičně již půl hodiny před zahájením akce, aby pomohli připravit tělocvičnu pro diváky. Přerovnali jsme lavičky a po stěnách vystavili soutěžní šaty na Line Dance a některé poháry. Jednalo se především o trofeje z posledních let. Po krátké organizační schůzce jsme již mohli zahájit trénink.
Již na první hodinu se dostavilo několik diváků. Méďa jim poskytla výklad k tomu co vidí a osmička tanečnic předvedla ukázky dvou choreografií. Jednalo se o Line Dance skupinovou choreografii a moderní country. Obě choreografie jsou ještě takříkajíc syrové. Dokonce u moderního country probíhala úprava určitých pasáží přímo před diváky. Jednalo se konec konců o otevřený trénink skupinových choreografií.
V rámci druhé hodiny dopoledne jsme pro diváky připravili otevřený trénink Line Dance. Naši tanečníci se chystají na Mistrovství ČR, které proběhne v květnu v Písku. V současné době máme tanečníky v kategoriích Starter, Newcomer a Novice. Připravili jsme tudíž ukázky soutěžních tanců z těchto kategorií. V dopoledním bloku byly řady našich tanečnic chudší o členy pěveckého sboru. Sbor měl totiž dopoledne také zkoušku přístupnou veřejnosti.
Po hodinové přestávce na oběd jsme se v tělocvičně opět sešli a celý program s malými úpravami předvedli znovu.